Wat is AIT?

AIT is een kortdurende training van 2 weken voor een aantal auditieve problemen die samengevat kunnen worden als "auditieve prikkel verwerkingsproblemen". In de VS wordt dit CAPD genoemd (Central Auditory Processing Disorder). Dit zijn problemen/stoornissen die een gevolg zijn van afwijkingen in de verwerking van het geluid door de hersenen. Het oor zelf is in orde, het gehoor zou goed moeten zijn, en toch zijn er klachten. Zoals bijvoorbeeld: Deze problemen hebben tot gevolg dat je je altijd in moet spannen: óf om je af te sluiten voor ongewenste geluiden, óf juist om goed mee te krijgen wat er gezegd wordt.