Voor wie wel en voor wie niet?

Deze problemen kunnen zich zowel bij kinderen als bij volwassenen voordoen en kunnen gevolgen hebben voor het functioneren op diverse gebieden, zowel sociaal-emotioneel als intellectueel. Het zijn problemen die veel (maar zeker niet uitsluitend) voorkomen bij kinderen/volwassenen met;

Auditieve prikkel verwerkingsproblemen zijn te herkennen aan de volgende gedragingen:

De minimumleeftijd voor AIT is 3 jaar; ook kinderen/volwassenen met een verstandelijke handicap kunnen AIT ondergaan.
AIT is niet geschikt voor mensen met de diagnose Schizofrenie.
AIT helpt meestal niet tegen Tinnitus; Tinnitus is op zich geen contra-indicatie, het komt zelfs vaak voor in combinatie met bovenomschreven klachten, maar als Tinnitus de énige klacht is, is het twijfelachtig om daarvoor deze training te gaan doen. Er is geen bezwaar tegen, maar de kans op succes is klein.