Voorafgaand aan de training

 Voorafgaand aan de training moeten de oren gecontroleerd worden door de huisarts om overtollig oorsmeer te verwijderen en te controleren of er vocht achter de trommelvliezen zit.
Buisjes zijn geen probleem.
Bij diegenen die voldoende in staat zijn mee te werken aan het maken van een audiogram, wordt dit voorafgaande aan, halverwege en aan het eind van de training gedaan.