Reuk en smaak

Tijdens de training kan ook gewerkt worden aan reuk en smaak. Veel kinderen met een ASS hebben ook problemen met eten. Ze eten óf heel eenzijdig óf maken geen of onvoldoende onderscheid tussen wat wél en wat niet eetbaar is. Dit kan veroorzaakt worden door over- of ondergevoeligheid voor geuren en smaken, maar kan ook te maken hebben met de tastzin in de mond. Hiervoor bestaan eenvoudige oefeningen die tijdens het luisteren gedaan kunnen worden als de ouders daar prijs op stellen. Twee weken is voor deze problemen niet voldoende en voor een blijvend resultaat moet daarmee thuis doorgegaan worden.

Verder is er gedurende de training ruimschoots de tijd om ook op allerlei andere problemen en mogelijke behandelingen dieper in te gaan. Indien nodig wordt verwezen naar andere hulpverleners.