Voorgeschiedenis van AIT:

Dr. Guy Bérard heeft deze training ontwikkeld naar aanleiding van gehoorproblemen die hij zelf had, en die door collega's als "onbehandelbaar" bestempeld werden. AIT voor mensen met een ASS heeft in de VS een grote vlucht genomen na het boek "The sound of a Miracle" van Annabel Stehli. (In het Nederlands vertaald onder de titel "Dansen in de regen".) Zij beschrijft hierin de effecten van de auditieve training die haar autistische dochter Georgie heeft ondergaan bij dr. Bérard.

Zelf ben ik twee maal met mijn autistische dochter naar de VS geweest om haar deze training te laten ondergaan. Ik was zodanig onder de indruk van de resultaten dat ik daarna besloot de opleiding bij dr. Bérard te doen en zelf AIT te gaan geven.