hoe zie de training er uit?

De training duurt twee werkweken, met 2 sessies van 30 minuten per dag. Tussen de twee sessies in zit 4 uur pauze.

Tijdens de sessies wordt via een koptelefoon geluisterd naar voor dit doel geselecteerde muziek, die beluisterd wordt via speciale apparatuur die de muziek bewerkt. Tijdens het luisteren mag niet gespeeld, gegeten of gelezen worden. Dit leidt af en geeft de mogelijkheid zich te onttrekken aan de muziek. Bij kinderen is het de bedoeling dat één van de ouders aanwezig is tijdens de training, tenzij er dringende redenen zijn om dit niet te doen. Kleine kinderen mogen op schoot zitten tijdens het luisteren. Tijdens de trainingsperiode is er zoveel mogelijk rust nodig. Het lijkt makkelijker dan het is, twee maal per dag een half uur luisteren, maar doordat het geen normale weergave van muziek is kan het erg vermoeiend zijn en wordt het maar hoogst zelden als "leuk" ervaren.
Voor kleine kinderen en kinderen met een autistische stoornis en/of een verstandelijke handicap kunnen de eerste dagen van de training moeilijk zijn. Maar, zodra ze begrijpen wat de procedure is (praktisch altijd na 2 dagen) wordt het veel beter. Vaak is het probleem niet zozeer de muziek, als wel het "uit handen geven van de regie". Het is nog nooit nodig geweest een training af te breken omdat een kind het niet aan kon.

Er is een kast met boeken en voorlichtingsmateriaal aanwezig waaruit je gedurende de twee weken dat de training duurt onbeperkt kunt lenen.