Bérard versus Tomatis

Luisteren is een vorm van gedrag en staat dus onder invloed van je eigen wil. Het gehoor/horen is een gegeven waar we geen bewuste invloed op uit kunnen oefenen: als bepaalde geluiden buiten het bereik van je gehoor liggen kun je ze domweg niet horen, hoe goed je ook luistert.
De training van Tomatis is een luistertraining, men gaat er van uit dat de cliënt opnieuw moet leren luisteren en wil eigenlijk de gehele auditieve ontwikkeling over doen vanaf het foetale stadium (vandaar de zogenaamde moederbanden). Bij deze training wordt dus aan het gedrag gewerkt.
Bij de Bérard AIT proberen we het gehoor te normaliseren. Hier wordt dus aan de voorwaarden voor het gedrag gewerkt.
Het verschil tussen Tomatis en AIT is dus een gevolg van verschillende interpretaties van het gedrag: wordt er niet goed geluisterd of is er iets met het gehoor?

De training door Tomatis is langdurig (meerdere maanden) de B‚rard training is kort maar krachtig. De sessies zijn lang bij Tomatis, kort bij AIT. Bij Tomatis wordt in groepjes geluisterd en mag gespeeld worden terwijl men naar muziek luistert, AIT is individueel en tijdens de sessies wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk afleiding.