Kosten AIT

Ouders over AIT Een aantal ouders hebben verslag gedaan van hun ervaringen met de training. Zij vertellen wat zij bij hun kind zagen veranderen.

X: 7 jaar, diagnose ASS, last van harde geluiden

J: 8 jaarmeerdere oorontstekingen, 2 maal buisjes

Klaas Jan (PDF bestand)