Kan AIT kwaad?

Nee, vooropgesteld dat het uitgevoerd wordt door een daartoe opgeleide deskundige die weet waar hij/zij mee bezig is. Er zijn duidelijke tabellen opgesteld door de ILO (International Labour Organisation - UN) waarin af te lezen is gedurende hoeveel tijd een mens blootgesteld mag worden aan verschillende niveau's van geluidssterkte. Daarnaast is de bij AIT gebruikte apparatuur begrensd.
Berichten dat AIT schadelijk zou kunnen zijn door een te hoge geluidsdruk zijn vermoedelijk een gevolg van wildgroei die in het verleden in de VS heeft plaatsgevonden. Aanvankelijk werden er geen eisen gesteld aan zogenaamde AIT-practitioners, wat tot gevolg gehad heeft dat letterlijk iedereen apparatuur kon kopen en zich AIT-practitioner kon noemen. Dit is al jaren niet meer mogelijk; er is een beroepsorganisatie, hoge toelatingseisen voor de opleiding, een lijst met erkende AIT- practitioners, waar alleen mensen op staan die opgeleid zijn door BĂ©rard zelf, of door door hem erkende trainers. Ter verduidelijking: een "practitioner" is iemand die AIT geeft, onder AIT-trainer wordt verstaan iemand die de bevoegdheid heeft practitioners op te leiden.

Aanschaf van apparatuur is alleen mogelijk met een bewijs van opleiding door een erkende trainer.

Hier vindt u een lijst van praktijken. [opent nieuw venster]